Plastic Mould Steels - เหล็กทำพิมพ์พลาสติก

grade DIN-Material-No. euronorm comparable standard
ST 2083 1.2083 X 42 Cr 13 AISI 420, AFNOR Z 40 C 14
ST 2083 ESR 1.2083 ESR X 42 Cr 13 AISI 420, AFNOR Z 40 C 14
ST 2311 1.2311 40 Cr Mn Mo 7 AISI P 20
ST 2312 1.2312 40 CrMnMoS 8 6 AISI P 20+S
ST 2316 1.2316 X 36 CrMo 17 -
ST 2738 1.2738 40 CrMnNiMo 8 6 4 AISI: P 20 + Ni
ST 2796 (PH42 Supra) 1.2796 X15NiMnCuAi13-1-1-1 -
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2083 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.38-0.45 ≤ 1.00 ≤ 1.00 12.5-13.5 - - - - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติทนการกัดกร่อนสูง สามารถขัดผิวให้ขึ้นเงาได้ดี เหมาะสำหรับทำโมลด์ฉีดพลาสติกต่าง ๆ ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นพิเศษ มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 231 HB
Applications
Corrosion-resistant, good polishability. Moulds for the processing of corrosively acting plastics. Supply in annealed condition hardness not more than 231 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2083 ESR C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.38-0.45 1.00 1.00 12.5-13.5 - - - - -
การใช้งาน
ST 2083 ESR (Electro Slag Remelting Process ESR) คือกระบวนการนำกลับมาหลอมใหม่ในแสลก เพิ่มคุณภาพให้เหล็กกล้าได้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น จัดเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานแม่พิมพ์พลาสติก ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ไม่เป็นสนิม เมื่อต้องการเก็บรักษาแม่พิมพ์ในสภาพชื้นหรือมีน้ำหล่อเย็นในระหว่างทำงาน สามารถ ใช้งานพลาสติกได้เกือบทุกประเภท โดยเฉพาะพลาสติกที่มีสภาวะการกัดกร่อนค่อนข้าง รุนแรง เช่น กลุ่มอะมิโนพลาสติก และเทอร์โมพลาสติกที่มีการแตกตัวในกรดอะซิติก รวมทั้งพลาสติกพีวิซี มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 231 HB
Applications
ST 2083 ESR is classified as rust free steel and tool steel for making plastic molds, can be used in a wide range of work, as it is good corrosion resistant and molds do not rust when having to be kept in damp and wet cooling water during processing, it can be used in almost every type of work especially plastics that are highly corrosive, such as amino plastic group and thermo plastic which transform into acetic acid, including PVC plastic. Fine structure. Corrosion-resistant, good polishability. Moulds for the processing of corrosively acting plastics. Supply in annealed condition hardness not more than 231 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2311 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.35-0.45 0.20-0.40 1.30-1.60 1.80-2.10 0.15-0.25 - - - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กทำพิมพ์พลาสติก  สามารถเอาไปกลึงและขัดเงาได้ดีเยี่ยม และยังนำไปชุบแบบไนไตร หรือฮาร์คโครม  เพื่อให้คุณภาพของผิวดีขึ้นได้อีกด้วย  ทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต่าง ๆ  พิมพ์หล่ออัดความดันสูง  ท่อส่งพลาสติกเหลว  สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดได้ดี มา
สภาพชุบแข็ง 280-325 HB
Applications
Quenched and tempered plastic mould steel. Hardness in condition as-supplied 280-325 HB. Good machinability, better polishability in comparison with Din mat no. 1.2312. Capable for texturing. Plastic moulds, mould frames for plastic moulds and pressure casting dies, sleeves of recipients. Supply in hardness condition APR. 280-325 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2312 C Si Mn Cr Mo Ni V W S
0.40 - 1.5 1.9 0.2 0.50 - - 0.05
การใช้งาน
เป็นเหล็กในสภาพผ่านการอบชุบความแข็งประมาณ 280-325 HB กลึงง่าย ขัดผิวให้เงาได้ ทำแบบอัดหล่อพลาสติก แบบหล่ออัดความดันสูง ท่อส่งน้ำพลาสติกเหลวร้อนปกติ รับแรงดึงสูง 1000-1150 N/mm2
Applications
Quenched and tempered plastic mould steel. Hardness in condition as-supplied 280-325 HB. Improved machinability in comparion with Din mat no. 1.2311. polishable. Plastic moulds, mould frames for plastic moulds and pressure casting dies, sleeves of recipients. Supply in hardness condition APR. 280-325 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2316 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.36 - - 16.0 1.2 - - - -
การใช้งาน
มีความต้านทานต่อการกัดกร่อน  ซึ่งเกิดจากสารเคมีของพลาสติกเป็นเหล็กที่จำหน่ายในสภาพผ่านการอบชุบแข็ง  ขัดผิวให้ขึ้นเงาได้ดี   ทำพิมพ์อัดพลาสติก  ที่มีปฏิกิริยาในการกัดกร่อน มาสภาพชุบแข็ง 26-32 HRC
Applications
Increased corrosion resistance-in comparison good polishability.  This steel is usually supplied in the quenched and tempered condition. Moulds for the processing of corrosively acting plastics. Supply in hardness condition APR. 26-32 HRC
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2738 C Si Mn Cr Mo Ni V S Ca
0.40 - 1.5 1.9 0.2 1.0 - ≤ .005 -
การใช้งาน
เป็นเหล็กทำพิมพ์พลาสติกที่ชุบแข็งและคืนไฟแล้ว มีความแข็งตลอดเนื้อในเป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับเกรด 2311 เนื่องจากมีส่วนผสมของนิเกิ้ล 1% เหมาะสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกที่มีความหนาเกิน 400 มม. ขอบสำหรับแม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์อัดและปลอกรองรับพิมพ์ มาสภาพชุบแข็ง 280-325 HB
Applications
Quenched and tempered plastic mould steel. Hardness in condition as-supplied 280-325 HB. Good machinability, better polishability in comparison with Din mat no. 1.2311. Capable for texturing. Supply in hardness condition APR. 280-325 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2796 C Si Mn Cr Mo Ni V Cu Al
0.15 - 1.5 - - 3.0 - 1.0 1.0
การใช้งาน
สภาพจำหน่าย ความแข็งประมาณ 40 HRC (ประมาณ 1250 N/mm2) ทำให้แข็งแบบ Preciptation (บ่มแข็ง) เหล็กแม่พิมพ์หลอมใหม่ การขัดเงาลื่นดีมาก และเหมาะสำหรับ EDM ได้ดี กลึงและเชื่อมได้ดี เหมาะต่อการชุบแข็งแบบไนไตรดิ้ง ความแข็งกดเพิ่มดีขึ้นเพราะมีความแข็งดีเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับแม่พิมพ์ธรรมดา ST PH42 Supra เหมาะสำหรับเครื่องมือทุกชนิดในการทำพลาสติก ซึ่งต้องการกำลังแข็งแรง เช่น แม่พิมพ์ที่ใช้กำลังกดดันสูง และแม่พิมพ์อัด และระบบงานร้อน ST PH42 Supra สั่งมาในสภาพชุบแข็งแบบ Preciptation โดยมีความแข็งประมาณ 38-42 HRC โดยไม่จำเป็นต้องไปทำการชุบแข็งเพิ่มเติมอีก
Applications
As supplied in hardness approx 40 HRC (approx 1250 N /mm2) Hardening method: Precipitation process (soaking hardness) new cast mold, very good smooth glister polish, suitable for EDM, good for milling and welding work, suitable for hardening by nitriding method, very good additional hardness because of extra hardness when compared to ordinary molds. ST PH42 Supra Suitable for all types of tools for plastic making requiring good strength such as high-pressure molds and squeezing molds and hot-work applications. ST PH42 Supra is ordered in Precipitation hardness condition with hardness of approx 38-42 HRC which does not require additional hardening treatment.

company policy นโยบายบริษัท

The policy of our company has always been that a customer is the core of our business,so it is our most important duty to provide the best possible service by following strictly the customer’s requirement and instructions given in his order. We always ensure that the quality of merchandise supplied is of the finest and suited to customer’s purpose and that delivery is made according to the agreed time.

Criticism of our work performance from a customer is always welcome and greatly appreciated, to be considered as guideline for future orders.

Thank you for your kind attention.

นโยบายบริษัทcompany policy

นโยบายที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตลอดมาคือ เราถือว่าลูกค้าคือหัวใจของกิจการของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญกว่าสิ่งใดๆของเราที่จะตอบสนองด้วยบริการที่ดีที่สุด โดยปฏิบัติตามความต้องการและคำสั่งของลูกค้าที่ระบุในใบสั่งอย่างเคร่งครัดสุดความสามารถ เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัสดุสินค้าชนิดเยี่ยมสุดที่เราเลือกเฟ้นจัดหาให้นั้น เหมาะกับจุดประสงค์ของการใช้งาน และอีกเรื่องหนึ่งที่เราถือว่าสำคัญคือเราจะต้องส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงทุกครั้ง

เราพร้อมเสมอที่จะน้อมรับคำติชมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเราต่อลูกค้า เพื่อจะได้พิจารณาถือเป็นบรรทัดฐาน สำหรับใบสั่งที่เราหวังที่จะได้รับในภายหน้า

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ตำหนิ หรือ ชม จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง