ประกาศรับสมัครงาน

1.พนักงานฝ่ายขายเหล็กกล้า เหล็กเกรดพิเศษ จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย หรือ หญิง

- อายุ 23-45 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

- เงินเดือน / ค่านายหน้า / ค่าน้ำมัน / ประกันสังคม /

- เงินโบนัสขึ้นอยู่กับยอดขายในแต่ละปี

- สามารถ อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ,จีน หรือญี่ปุ่นได้ จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.พนักงานบัญชี จำนวน 2 อัตรา

- เพศหญิง

- อายุ 23-50 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

- เงินเดือน / ประกันสังคม /

- เงินโบนัสขึ้นอยู่กับยอดขายในแต่ละปี

- ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป และสามารถติดต่อกรมสรรพากรได้

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สตีล แอนด์ ทูลส์ จำกัด

โทรศัพท์ : 02-284-0542

อีเมล์ : st.alloysteel@hotmail.com

LINE ID : @284viqnh

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับทุกกรณี หากพิจารณาคุณสมบัติแล้วไม่ตรงกับที่บริษัทต้องการ

company policy นโยบายบริษัท

The policy of our company has always been that a customer is the core of our business,so it is our most important duty to provide the best possible service by following strictly the customer’s requirement and instructions given in his order. We always ensure that the quality of merchandise supplied is of the finest and suited to customer’s purpose and that delivery is made according to the agreed time.

Criticism of our work performance from a customer is always welcome and greatly appreciated, to be considered as guideline for future orders.

Thank you for your kind attention.

นโยบายบริษัทcompany policy

นโยบายที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตลอดมาคือ เราถือว่าลูกค้าคือหัวใจของกิจการของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญกว่าสิ่งใดๆของเราที่จะตอบสนองด้วยบริการที่ดีที่สุด โดยปฏิบัติตามความต้องการและคำสั่งของลูกค้าที่ระบุในใบสั่งอย่างเคร่งครัดสุดความสามารถ เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัสดุสินค้าชนิดเยี่ยมสุดที่เราเลือกเฟ้นจัดหาให้นั้น เหมาะกับจุดประสงค์ของการใช้งาน และอีกเรื่องหนึ่งที่เราถือว่าสำคัญคือเราจะต้องส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงทุกครั้ง

เราพร้อมเสมอที่จะน้อมรับคำติชมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเราต่อลูกค้า เพื่อจะได้พิจารณาถือเป็นบรรทัดฐาน สำหรับใบสั่งที่เราหวังที่จะได้รับในภายหน้า

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ตำหนิ หรือ ชม จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง