Construction High Tensile Steels - เหล็กโครงสร้าง

grade DIN-Material-No. euronorm comparable standard
ST52-3 1.0577 - -
CORTEN A - - -
15Mo3 117155 - -
Grade Chemical Composition %wt.
ST52-3 C Si Mn Cr P S Cu Al Other
≤0.20 ≤0.55 ≤1.60 - 0.035 0.035 - - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กกล้าแผ่นสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง ที่ผลิตจากก้อนเหล็กเนื้อแน่น (Killed Steel) จำหน่ายในสภาพผ่านกระบวนการ ทำเกรนละเอียดและการอบปกติ มีความแข็งแรงสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 470-630 N/mm2 และมีความสามารถในการเชื่อมดีมาก เนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนต่ำ และยังสามารถดัดพับงอได้ง่าย อีกทั้งยังทนทานต่อการใช้งานที่ อุณหภูมิต่ำ โดยรับประกันค่าความเหนียวแกร่งที่อุณหภูมิ -20° C สามารถทนต่อแรงกระแทกได้อย่างน้อยที่สุด 27 จูล ก่อนเกิดการแตกหัก (เช่น งานก่อสร้างสะพาน, งานต่อเรือ, ตัวถังรถยนต์, งานโครงสร้างอาคาร, งานบอยล์เลอร์, ถังเก็บน้ำมัน, ท่อทนแรงดันสูง, ท่อไร้ตะเข็บ, ตู้คอนเทนเนอร์)
Applications
The steels are used for cold formed parts of different kinds such as truck frames, axle designs and other special profiles and shapes. The entire processing technique is of fundamental importance for the good performance of the products made of these steels. The processor must assure himself, that his calculation, designing and working conform with the material to be used, meet the latest requirements of technical progress, and are suited to the proposed application (Bridge construction, Shipbuilding, Car Body , building structure, boiler, Oil Storage Tanks, High pressure hose, Seamless pipe, Container).
Grade Chemical Composition %wt.
CORTEN A C Si Mn Cr P S Cu Ni Other
0.12-Max 0.25-0.75 0.20-0.50 0.30-1.25 0.07-0.15 0.05-Max 0.25-0.55 0.65-Max -
การใช้งาน
เป็นเหล็กกล้าแผ่นสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง ที่ผลิตจากก้อนเหล็กเนื้อแน่น (Killed Steel) จำหน่ายในสภาพผ่านกระบวนการ ทำเกรนละเอียดและการอบปกติ มีความแข็งแรงสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ Tensile Strength Mpa 470-630 Yield Strength Mpa(min) 355 Elongation % (min) 20 Bend 1t และมีความสามารถในการเชื่อมดีมาก เนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนต่ำ และยังสามารถดัดพับงอได้ง่าย อีกทั้งยังทนทานต่อการใช้งานที่ อุณหภูมิต่ำ โดยรับประกันค่าความเหนียวแกร่งที่อุณหภูมิ -20°C สามารถทนต่อแรงกระแทกได้อย่างน้อยที่สุด 27 จูล ก่อนเกิดการแตกหัก (เช่น งานก่อสร้างสะพาน, งานต่อเรือ, ตัวถังรถยนต์, งานโครงสร้างอาคาร, งานบอยล์เลอร์, ถังเก็บน้ำมัน, ท่อทนแรงดันสูง, ท่อไร้ตะเข็บ, ตู้คอนเทนเนอร์)
Applications
The steels are used for cold formed parts of different kinds such as truck frames, axle designs and other special profiles and shapes. The entire processing technique is of fundamental importance for the good performance of the products made of these steels. The processor must assure himself, that his calculation, designing and working conform with the material to be used, meet the latest requirements of technical progress, and are suited to the proposed application (Bridge construction, Shipbuilding, Car Body , building structure, boiler, Oil Storage Tanks, High pressure hose, Seamless pipe, Container).
Grade Chemical Composition %wt.
15Mo3 C.Max Si Mn Cr P S Cu Ni / N Mo
0.12-0.20 0.35 0.40-0.90 0.3 0.025 0.01 0.30 0.3 / 0.012 0.25-0.35
grade Tensile Strength (Mpa) Yield Strength (Mpa) Elongation in 100-150 mm(%) Elongation in 16mm (%)
15Mo3 440-590 220-275 19 24
การใช้งาน
เป็นเหล็กกล้าแผ่นสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการ ความแข็งแรงสูง ที่ผลิตจากก้อนเหล็กเนื้อแน่น (Killed Steel) จำหน่ายในสภาพผ่านกระบวนการ ทำเกรนละเอียดและการอบปกติ มีความแข็งแรงสูงสุดเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ Tensile Strength (Mpa) 440-590 Yield Strength (Mpa) 220-275 Elongation in 100-150 mm (%) 19 Elongation in 16mm (%) 24 และมีความสามารถในการเชื่อมดีมาก เนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนต่ำ และยังสามารถดัดพับงอได้ง่าย อีกทั้งยังทนทานต่อการใช้งานอุณหภูมิต่ำ โดยรับประกันค่าความเหนียวแกร่งที่อุณหภูมิ -20° C สามารถทนต่อแรงกระแทกได้อย่างน้อยที่สุด 27 จูล ก่อนเกิดการแตกหัก เช่น งานก่อสร้างสะพาน, งานต่อเรือ, ตัวถังรถยนต์, งานโครงสร้างอาคาร, งานบอยล์เลอร์, ถังเก็บน้ำมัน, ท่อทนแรงดันสูง, ท่อไร้ตะเข็บ, ตู้คอนเทนเนอร์
Applications
The steels are used for cold formed parts of different kinds such as truck frames, axle designs and other special profiles and shapes. The entire processing technique is of fundamental importance for the good performance of the products made of these steels. The processor must assure himself, that his calculation, designing and working conform with the material to be used, meet the latest requirements of technical progress, and are suited to the proposed application (Bridge construction, Shipbuilding, Car Body , building structure, boiler, Oil Storage Tanks, High pressure hose, Seamless pipe, Container).

company policy นโยบายบริษัท

The policy of our company has always been that a customer is the core of our business,so it is our most important duty to provide the best possible service by following strictly the customer’s requirement and instructions given in his order. We always ensure that the quality of merchandise supplied is of the finest and suited to customer’s purpose and that delivery is made according to the agreed time.

Criticism of our work performance from a customer is always welcome and greatly appreciated, to be considered as guideline for future orders.

Thank you for your kind attention.

นโยบายบริษัทcompany policy

นโยบายที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตลอดมาคือ เราถือว่าลูกค้าคือหัวใจของกิจการของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญกว่าสิ่งใดๆของเราที่จะตอบสนองด้วยบริการที่ดีที่สุด โดยปฏิบัติตามความต้องการและคำสั่งของลูกค้าที่ระบุในใบสั่งอย่างเคร่งครัดสุดความสามารถ เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัสดุสินค้าชนิดเยี่ยมสุดที่เราเลือกเฟ้นจัดหาให้นั้น เหมาะกับจุดประสงค์ของการใช้งาน และอีกเรื่องหนึ่งที่เราถือว่าสำคัญคือเราจะต้องส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงทุกครั้ง

เราพร้อมเสมอที่จะน้อมรับคำติชมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเราต่อลูกค้า เพื่อจะได้พิจารณาถือเป็นบรรทัดฐาน สำหรับใบสั่งที่เราหวังที่จะได้รับในภายหน้า

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ตำหนิ หรือ ชม จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง