High Speed Steels - เหล็กงานหมุนเร็ว (ไฮสปีด)

grade DIN-Material-No. euronorm comparable standard
ST 3243 1.3243 S6-5-2-5 AISI : M 35
ST 3247 1.3247 S 2-10-1-8 AISI : M 42
ST 3255 1.3255 S 18-1-2-5 AISI : T 4
ST 3343 1.3343 S 6-5-2 AISI : M 2
Grade Chemical Composition %wt.
ST 3243 C Si Mn Cr Mo Ni V W Co
0.92 - - 4.1 5.0 - 1.9 6.4 4.8
การใช้งาน
เป็นเหล็กไฮสปีดที่สามารถรักษาความแข็งแรงคมมีด และเหนียวในอุณหภูมิสูง จึงเหมาะที่ใช้กับงานที่มีความร้อนสูง และการกัดงานต่อเนื่องกัน เหมาะสำหรับทำมีดกัดทุกชนิด ดอกสว่าน ใบมีดตัด มีดกลึงสำหรับกลึงที่มีแรงดึงสูง มีดคว้าน มีดงานไม้ หรือแม่พิมพ์ปั๊มโลหะต่าง ๆ มาสภาพอบอ่อน 240-300 HB
Applications
Edge-holding and tough high-performance high-speed steel with high red hardness and retention to tempering. This steel is therefore especially suitable for thermal loading and continuous cutting. Heavy-duty milling cutters of all types, highly stressed twist drills and taps, profile cutting blades, machining high-tensile materials, broaches. Supply in annealed condition hardness APR. 240-300 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 3247 C Si Mn Cr Mo Ni V W Co
1.08 - - 4.1 9.5 - 1.2 1.5 8.0
การใช้งาน
เป็นเหล็กไฮสปีดคาร์บอนสูง ที่มีโมลิดินั่มเป็นธาตุผสมหลัก มีการต้านทานการสึกหรอสูง มีความแข็งและเหนียวขณะร้อนสูง เหมาะสำหรับทำเครื่องมือที่ต้องรับแรงเค้น สำหรับตัดชิ้นงานที่มีหน้าตัดขนาดเล็กด้วยความเร็วสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำคัตเตอร์ชนิดต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องกลึงอัตโนมัติ มาสภาพอบอ่อน 240-300 HB
Applications
High-speed steel of high carbon having molydinum as alloy high speed steel high resisting against high hardness during high temperature high toughness able to be grinding due to low tungsten content For making tools requiring high stresses for cutting work pieces with small sizecutting surface at high speed, especially for various types of cutters usedin automatic milling machines. Supply in annealed condition hardness APR. 240-300 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 3255 C Si Mn Cr Mo Ni V W Co
0.70 - - 4.1 0.7 - 1.4 17.5 4.4
การใช้งาน
เป็นเหล็กไฮสปีด เหมาะกับกรรมวิธีชุบแข็ง มีกำลังในการตัด และความเหนียวสูง เหมาะสำหรับงานหยาบหนัก กลึงแรงดึงสูง เหล็กหล่อที่กลึงยาก เหล็กหล่อต่าง ๆ วัสดุที่ไม่ใช่โลหะเครื่องมือไส มีดกัดงานหยาบ มาสภาพอบอ่อน 240-300 HB
Applications

High-speed steel with low sensitivity to hardening, high cutting power and toughness. Due to low Co content unaffected by dissipated cutting heat. Heavy roughing work, machining high-tensile steels, difficult-tomachine cast steel, grey cast iron, chill castings, NF metals and non-metal materials. Turing, planning and shaping tools, rough-milling cutters. Supply in annealed condition hardness APR. 240-300 HB

Grade Chemical Composition %wt.
ST 3343 C Si Mn Cr Mo Ni V W Other
0.90 - - 4.1 5.0 - 1.9 6.4 -
การใช้งาน
เป็นเหล็กไฮสปีดเกรดมาตรฐาน มีส่วนผสมที่สมดุล ทำให้มีความเหนียวมาก และ มีกำลังตัดดี สามารถใช้งานได้หลายอย่าง ทำมีดตัดโลหะทั่วไป ต๊าป มีดทำเกลียว ดอกสว่าน มีดกัดต่าง ๆ มีดเจาะ มีดกว้าน เครื่องมือสำหรับใช้กับงานไม้ มาสภาพอบอ่อน 240-300 HB
Applications
Standard high-speed steel grade. Balanced alloy composition, therefore high toughness and good cutting power and consequently versatile applications. For all metal-cutting tools for roughing or finishing, such as twist drills, milling cutters of all types, taps, cutting tools, broaches, reamers, countersinkers, chasers, segments for circular saws, shaping tools and woodworking tools. also very suitable for cold forming tools such as cold extrusion rams and dies, and for cutting and precision cutting applications. Supply in annealed condition hardness APR. 240-300 HB

company policy นโยบายบริษัท

The policy of our company has always been that a customer is the core of our business,so it is our most important duty to provide the best possible service by following strictly the customer’s requirement and instructions given in his order. We always ensure that the quality of merchandise supplied is of the finest and suited to customer’s purpose and that delivery is made according to the agreed time.

Criticism of our work performance from a customer is always welcome and greatly appreciated, to be considered as guideline for future orders.

Thank you for your kind attention.

นโยบายบริษัทcompany policy

นโยบายที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตลอดมาคือ เราถือว่าลูกค้าคือหัวใจของกิจการของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญกว่าสิ่งใดๆของเราที่จะตอบสนองด้วยบริการที่ดีที่สุด โดยปฏิบัติตามความต้องการและคำสั่งของลูกค้าที่ระบุในใบสั่งอย่างเคร่งครัดสุดความสามารถ เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัสดุสินค้าชนิดเยี่ยมสุดที่เราเลือกเฟ้นจัดหาให้นั้น เหมาะกับจุดประสงค์ของการใช้งาน และอีกเรื่องหนึ่งที่เราถือว่าสำคัญคือเราจะต้องส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงทุกครั้ง

เราพร้อมเสมอที่จะน้อมรับคำติชมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเราต่อลูกค้า เพื่อจะได้พิจารณาถือเป็นบรรทัดฐาน สำหรับใบสั่งที่เราหวังที่จะได้รับในภายหน้า

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ตำหนิ หรือ ชม จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง