cold work steels - เหล็กงานเย็น

grade DIN-Material-No. euronorm comparable standard
ST 1545 1.1545 C 105 W 1 AISI W 1
ST 1730 1.1730 C 45 W SAE 1045
ST 2080 1.2080 X 210 Cr 12 AISI D3, AFNOR Z200 C12
ST 2363 1.2363 X 100 CrMoV 5 1 AISI : A 2
ST 2379 1.2379 X 155 CrVMo 121 AISI D2, AFNOR Z160 CDV 12
ST 2436 1.2436 X 210 CrW 12 AISI D 6
ST 2510 1.2510 100 Mn Cr W 4 AISI 01, AFNOR 90 MCWV 4
ST 2550 1.2550 60 WCrV 7 AISI : S 1
ST 2767 1.2767 X 45 NiCrMo 4 AISI 6 F7, BS EN 30 B
ST 2826 1.2826 60 MnSiCr 4 AISI S 4
ST 2842 1.2842 90 MnCrV 8 AISI 0 2
Grade Chemical Composition %wt.
ST 1545 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
1.05 0.02 0.2 - - - - - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กชุบแข็งด้วยน้ำ ทำเครื่องมือรีดเกลียว แบบรีดดอกสว่าน แบบปั๊มหมุดริเวท แบบตีขึ้นรูปหัวน๊อต แบบอัดรูปกระป๋อง และ งานอัดรูปทั่วไป มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 210 HB
Applications
Water-hardening steel, highly ware-resistant surface combined with a tough core. Threading tools, cold heading dies being not shrunk, gage block, deep drawing and cold extrusion tools. Supply in annealed condition hardness not more than 210 HB.
Grade Chemical Composition %wt.
ST 1730 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.45 0.3 0.7 - - - - - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กที่มีความแข็งที่ผิวและมีความเหนียวที่ใจกลาง ทำแบบหล่ออัดพลาสติก  แบบหล่ออัดฉีดแรงสูง  เครื่องมือประจำมือ และเครื่องมือเกษตรทุกชนิด มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 190 HB
Applications
Water-hardening steel, hard surface, tough core. Build-up material for tools, for instance base plates for tools in plastic moulding and pressure casting dies, tensile strength in condition as-supplied approx, 650 N/mm2. In addition for hand tools and agricultural tools of all kinds, pliers. Supply in annealed condition hardness not more than 190 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2080 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
1.90-2.20 0.10-0.40 0.15-0.45 11.0-12.0 - - - - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กผสมคาร์บอนและโครเมียมสูง ทนการเสียดสีและรักษาคมได้ดี ไม่มีการเปลี่ยนรูปหลังจาการชุบ ทำแบบมีดตัดโลหะ  ตัดกระดาษ  ตัดพลาสติก  ลูกรีดเกลียวต่าง ๆ มีดงานไม้  แบบอัดก้อนโลหะผง  แบบอัดรูกระป๋องลึก มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 248 HB
Applications
Ledeburitic-high-carbon high-chromium tool steel, very high wear-resistance. Moulds for the processing of corrosively acting plastics, blanking tools for cutting, trimming and splitting dies for sheets up to about 4 mm of thickness, blanking dies for paper and plastics, drawing tools, thread rolling dies, woodworking tools, powder pressing tools, pressure pads and highly wear-resistant plastic moulds. Supply in annealed condition hardness not more than 248 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2363 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
1.0 - - 5.3 1.1 - 0.2 - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กที่มีการเปลี่ยนรูปน้อยเวลาชุบแข็ง ทนต่อการสึกหรอสูง และมีความเหนียว แม่พิมพ์อัดและตีขึ้นรูปลูกกลิ้งรีดโลหะ ใบมีดตัด ชิ้นส่วนพิมพ์พลาสติก และทำเครื่องวัด (เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดหรือเก็บสถิติ) มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 231 HB
Applications
Low change in size upon heat treatment. High wear-resistance and toughness. Blanking dies, rolls, shear blades, cold pilger mandrels, cold coining dies. Moulds for the processing of plastics. Supply in annealed condition hardness not more than 231 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2379 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
1.50-1.60 0.10-0.40 0.15-0.45 11.0-12.0 0.60-0.80 - 0.90-1.10 - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กผสมคาร์บอนและโครเมียมสูง ที่มีความเหนียวและทนต่อการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม รักษารูปทรงได้คงที่หลังจากชุบแข็ง ทำแม่พิมพ์ปั๊ม พิมพ์ขึ้นรูป แบบตัดโลหะงานเย็น กรรไกรตัดเหล็ก มีดรูด มีดกัด มีดงานไม้ ลูกรีดแป๊บทอง อะลูมิเนียม และ ลูกรีดเกลียวต่าง ๆ มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 255 HB
Applications
Ledeburitic-high-carbon high-chromium steel. Highest waer-resistance, good toughness. Best edge-holding quality and retention to tempering; the steel can be nitrided after a special heat treatment. Thread rollings and thread rolling dies, cold extrusion tools, blanking and Stamping tools for sheet thicknesses up to 6 mm, precision blanking dies up to 12 mm, cold piercers, circular shear blades, deep drawing tools, pressure pads and highly wear-resistant plastic moulds. Supply in annealed condition hardness not more than 255 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2436 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
2.10 - - 12.0 - - - 0.7 -
การใช้งาน
เป็นเหล็กทำเครื่องมือชนิดมีคาร์บอนและโครเมียมสูง ทนต่อการเสียดสี มีความแข็งแรงสูงกว่าเกรด ST2080 แม่พิมพ์สำหรับงานตัดแผ่นทำหม้อแปลงและไดนาโมหนาถึง 2 มม. มีดตัดกระดาษ และพลาสติก แบบรีดลวดงานเย็น และอัดรูกระป๋อง มีดงานไม้ แบบอัดก้อนโลหะผง และเครื่องมืออัดหิน มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 250 HB
Applications
Ledeburitic high-carcon high-cromium tool steel, very high wear-resistance and edge-holding quality, improved hardenability compared with THYRODUR 2080. Heavy-duty blanking dies for cutting transformer-and dynamo sheets up to 2 mm thickness as well as for paper and plastics, deep drawing tools, drawing dies and mandrels, shear blades, stone pressing tools. Supply in annealed condition hardness not more than 250 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2510 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.90-1.05 0.15-0.35 1.00-1.20 0.50-0.70 - - 0.05-0.15 0.50-0.70 -
การใช้งาน
ทำเครื่องมืออัดขึ้นรูปและตัด ใบมีดตัดเหล็กแผ่นบาง มีดตัดกระดาษ หนังและพลาสติก มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 238 HB
Applications
Good edge-holding ability, high hardenability, close tolerance upon heat-treament. Blanking and stamping dies for cutting sheet metals up to 6 mm thickness, threading tools, drills, broaches, measuring tools, plastic moulds, shear blades. Supply in annealed condition hardness not more than 238 HB.
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2550 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.60 0.6 - 1.1 - - 0.2 2.0 -
การใช้งาน
ใช้ทำแม่พิมพ์ตัดโลหะ ปั๊มหัวสกรู ค้อนย้ำหมุด สกัด ค้อนลม และเครื่องมือที่ต้องใช้แรงกระแทกทั่วไป มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 225 HB
Applications
Shock-resistant steel for oil-hardening, very good toughness at a hiher hardenability compared with THYRODUR 2542. Blanking dies for cutting sheet metals up to 12 mm thickness, trimming and splitting dies, cold piercing punches, performing punches, shear blades, chipping knives, pneumatic chisels, coining tools, could shear blades, ejectors. Supply in annealed condition hardness not more than 255 HB
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2767 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.45 - - 1.4 0.3 4.0 - - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กที่มีความเหนียวมาก ขัดผิวให้ขึ้นเงาได้ดี และชุบแข็งได้ลึกยังมีโครงสร้างเหมาะสำหรับการแกะด้วยเครื่อง EDM อีกด้วย ทำแบบตัดเครื่องมือมีคมต่าง ๆ  แบบตัดขนาดใหญ่  มีดตัดบิลเลท  คีมจับดึงแบบตีนูนใหญ่ หรือแบบหล่ออัดพลาสติก  หรือใช้ทำโครงเสริมความแข็งแรงในแบบต่าง ๆ มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 260 HB
Applications
High hardenability, highest toughness good polishability, capable for texturing good EDM machinability. Cutlery dies, blanking dies for large sizes, billet shears, drawing jaws, massive embossing and bending tools, plastic moulds, reinforcements. Supply in annealed condition hardness not more than 260 HB.
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2826 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.60 1.0 1.1 0.3 - - - - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กที่มีความเหนียวสูง และสามารถกลับสภาพเมื่อทำการคืนไฟแล้ว เหมาะในการทำจำปาตัดเหล็ก (เป็นเหล็กสปริง)  แม่พิมพ์ตัด  ทำใบมีด  แม่พิมพ์อัดเม็ดยา มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 220 HB
Applications
High toughness and good resilience in the tempered condition. Spring collets, master collets, shear blades, rimming dies. Supply in annealed condition hardness not more than 220 HB.
Grade Chemical Composition %wt.
ST 2842 C Si Mn Cr Mo Ni V W Others
0.90 - 2.0 0.4 - - 0.1 - -
การใช้งาน
เป็นเหล็กที่รักษาคมตัดได้ดี ความแข็งสูง มีการเปลี่ยนรูปและขนาดน้อยมากภายหลังการอบชุบแข็ง ทำแบบตัด และแบบปั๊มโลหะ แบบตัดกระดาษ และพลาสติก หรืออุปกรณ์การวัดขนาด มาสภาพอบอ่อนไม่เกิน 220 HB
Applications
Good edge-holding ability, high hardenability, close tolerance upon heat treatment. Universally applicable tool steel. Blanking and stamping dies for cutting sheet metals up to 6 mm thickness, thread-cutting tools, drills, broaches, calipers, measuring tools, plastic moulds, shear blades, guide pins. Supply in annealed condition hardness not more than 220 HB

company policy นโยบายบริษัท

The policy of our company has always been that a customer is the core of our business,so it is our most important duty to provide the best possible service by following strictly the customer’s requirement and instructions given in his order. We always ensure that the quality of merchandise supplied is of the finest and suited to customer’s purpose and that delivery is made according to the agreed time.

Criticism of our work performance from a customer is always welcome and greatly appreciated, to be considered as guideline for future orders.

Thank you for your kind attention.

นโยบายบริษัทcompany policy

นโยบายที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตลอดมาคือ เราถือว่าลูกค้าคือหัวใจของกิจการของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญกว่าสิ่งใดๆของเราที่จะตอบสนองด้วยบริการที่ดีที่สุด โดยปฏิบัติตามความต้องการและคำสั่งของลูกค้าที่ระบุในใบสั่งอย่างเคร่งครัดสุดความสามารถ เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัสดุสินค้าชนิดเยี่ยมสุดที่เราเลือกเฟ้นจัดหาให้นั้น เหมาะกับจุดประสงค์ของการใช้งาน และอีกเรื่องหนึ่งที่เราถือว่าสำคัญคือเราจะต้องส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงทุกครั้ง

เราพร้อมเสมอที่จะน้อมรับคำติชมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเราต่อลูกค้า เพื่อจะได้พิจารณาถือเป็นบรรทัดฐาน สำหรับใบสั่งที่เราหวังที่จะได้รับในภายหน้า

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ตำหนิ หรือ ชม จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง